ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2015-2016

March 19, 2015 CTNLT 0

  FVPoC | 19-03-2015 Kể từ ngày ra đời 18/2/2014, Hội CTNLT đã không ngừng nghỉ thực hiện các cuộc vận động thực thi nhân quyền trong và ngoài nước (đã báo cáo). 1. Đối […]