TNLT JB Nguyễn Văn Duyệt Tuyệt Thực Phản Đối Cán Bộ Trại Giam Cấm Anh Đọc Sách Kinh Thánh

Kể từ ngày 12/12/2014 TNLT JB Nguyễn Văn Duyệt bị chuyển từ trại giam K2 Thanh Cẩm, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa đến trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa. Khi đến trại giam này cán bộ trại giam đã cấm anh không được đọc Kinh Thánh, anh Duyệt đã viết đơn phản đối gửi lên ban quản lý trại giam nhưng yêu cầu của anh không được giải quyết nên anh phải tuyệt thực để phản đối. Sách Tin Mừng chính là thức ăn tinh thần hằng ngày của người công giáo nói riêng, và là sách hướng dẫn con người đến Chân - Thiện - Mỹ nói chung, nhưng tại sao cán bộ trại giam họ lại cấm tù nhân đọc, trong khi đó họ luôn miệng rêu rao rằng trại giam mục đích là để cải tạo những người xấu, những tội phạm thành những người tốt.

TNLT Nguyễn Văn Duyệt

TNCG | Cập nhật 13/01/2015

TNLT Nguyễn Văn Duyệt
TNLT Nguyễn Văn Duyệt

TNLT Nguyễn Văn Duyệt đã tuyệt thực từ ngày 05/01/2015 đến nay để phản đối cán bộ trại giam xâm phạm Nhân quyền và quyền tự do Tín Ngưỡng. Anh Nguyễn Văn Thu anh trai của TNLT JB Nguyễn Văn Duyệt cho biết.

Kể từ ngày 12/12/2014 TNLT JB Nguyễn Văn Duyệt bị chuyển từ trại giam K2 Thanh Cẩm, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa đến trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa. Khi đến trại giam này cán bộ trại giam đã cấm anh không được đọc Kinh Thánh, anh Duyệt đã viết đơn phản đối gửi lên ban quản lý trại giam nhưng yêu cầu của anh không được giải quyết nên anh phải tuyệt thực để phản đối.

Sách Tin Mừng chính là thức ăn tinh thần hằng ngày của người công giáo nói riêng, và là sách hướng dẫn con người đến Chân – Thiện – Mỹ nói chung, nhưng tại sao cán bộ trại giam họ lại cấm tù nhân đọc, trong khi đó họ luôn miệng rêu rao rằng trại giam mục đích là để cải tạo những người xấu, những tội phạm thành những người tốt.

Anh Duyệt là một trong bốn người thuộc giáo xứ Yên Hòa, Gp Vinh như anh Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Oanh, và Nguyễn Văn Oai, tất cả đều bị bắt cóc vào cuối năm 2011. Anh đã từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược năm 2011, khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam, và  là người nhiệt thành trong công việc giới trẻ của giáo xứ.

Hiện nay anh đang tuyệt thực trong trại giam và bố của anh đang mắc bệnh nặng tại gia đình, xin mọi người cầu nguyện cho bố anh sóm khỏi bệnh, cầu nguyện cho anh có thêm sức khỏe, nghị lực để lên tiếng cho VN ngày một phát triển và nhân bản hơn.

TNCG – Vinh