Thông báo số 2 của Hội CTNLT v/v Mở rộng gia nhập hội viên

Xét rằng có nhiều CTNLT vì hoàn cảnh riêng đã không còn sống trong nước, tha phương nơi phương trời tự do nhưng vẫn một lòng hướng về quê nhà. Trong một cuộc thăm dò ý kiến gần đây trong các hội viên, Hội đã nhất trí mở rộng cho tất cả các cựu tù nhân lương tâm đang sống ở nước ngoài gia nhập theo nguyên tắc bình đẳng trong và ngoài.

FVPOC | Cập nhật 13/11/2014
8610_1412305934_thongbao
Kể từ khi thành lập đến nay, Hội CNTLT đã không ngừng bám sát các tiêu chí của Điều lệ hội, hoạt động hổ trợ giúp đỡ các CTNLT và gia đình thân nhân các TNLT. Lên tiếng các vụ việc vi phạm nhan quyền và chủ xướng đòi quyền tự do lập hội cũng như hội họp ôn hòa.
Hội đã có 99 hội viên, tự nguyện góp sức mình vào công cuộc vận động cho nhân quyền VN. Tất cả hội viên hiện nay đều là công dân VN và đang ở tuyến đầu của nạn quấy nhiễu, bạo lực.
Xét rằng có nhiều CTNLT vì hoàn cảnh riêng đã không còn sống trong nước, tha phương nơi phương trời tự do nhưng vẫn một lòng hướng về quê nhà. Trong một cuộc thăm dò ý kiến gần đây trong các hội viên, Hội đã nhất trí mở rộng cho tất cả các cựu tù nhân lương tâm đang sống ở nước ngoài gia nhập theo nguyên tắc bình đẳng trong và ngoài.
Mục 3, Hội viên của Điều lệ được đổi thành như sau:
Mục 3. Hội viên:

– Tất cả mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, đã từng bị Cộng Sản Việt Nam cầm tù hay các hình thức giam cầm khác vì đấu tranh đòi các quyền con người căn bản bằng phương thức ôn hòa bất bạo động.

– Tự nguyện tham gia và đồng ý thống nhất với các tôn chỉ mục đích và phương thức hoạt động của Hội được quy định tại bản Điều lệ này.

– Mọi hội viên đều có thể quyết định ra khỏi Hội một cách thân thiện.

– Hội viên có thể bị khai trừ nếu không tuân thủ bản Điều lệ này. Quyết định khai trừ hội viên phải được Ban điều hành thông qua với tỷ lệ 2/3.

Trân trọng kính báo.
Ngày 13/11/2014.
Ban điều hành Hội CTNLTVN.