VỀ LÀNG HÒA HẢO VIẾNG THĂM NGƯỜI TÙ 28 NĂM LÊ VĂN TÍNH

Tháng 10/2008 trại giam B34-BCA chuyển tôi lên Z30A Xuân Lộc để “thi hành án”. Do bị sắp vào loại “lì lợm cứng đầu” nên tôi bị đưa thẳng vào khu kiêng giam dành riêng cho các tù chính trị khác đang bị trừng phạt tại đây. Trong một phòng nhỏ với tường cao vây kín, họ đưa tôi vào ở chung với ba người tù án 20 năm là Hồ Long Đức, Lê Kim Hùng và Lê Văn Tính.

IMG_0226

CTNLT | 7/10/2014

Tháng 10/2008 trại giam B34-BCA chuyển tôi lên Z30A Xuân Lộc để “thi hành án”. Do bị sắp vào loại “lì lợm cứng đầu” nên tôi bị đưa thẳng vào khu kiêng giam dành riêng cho các tù chính trị khác đang bị trừng phạt tại đây. Trong một phòng nhỏ với tường cao vây kín, họ đưa tôi vào ở chung với ba người tù án 20 năm là Hồ Long Đức, Lê Kim Hùng và Lê Văn Tính.

Ông Lê Văn Tính sinh năm sinh năm 1941, trước 1975 ông là dân biểu Quốc hội VNCH. Thời điểm cuối tháng 4/1975 ngay tại Sài Gòn ông đã quyết định không ra đi mà ở lại VN để tiếp tục con đường tìm kiếm tự do cho quê hương. Nhưng ông bị bắt đưa đi học tập cải tạo từ năm 1975 đến 1984 mới được thả. Trong quá trình mưu tìm phương cách đấu tranh, ông đã tham gia vào Đảng Nhân dân hành động của ông Nguyễn Sĩ Bình năm 1995 và được bầu làm Chủ tịch xứ bộ Campuchia, xứ bộ trung tâm của đảng này.

Ngày 28/11/1996 ông bị bắt cùng với 45 người khác và bị dẫn độ về VN. Sau ba năm giam giữ, cựu dân biểu Lê Văn Tính bị tuyên án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội “trốn ra nước ngoài nhằm phá hoại chính quyền nhân dân”. Ngày 27/9 vừa qua ông được đặc xá  từ trại An Phước – Bình Dương sau gần 18 năm tù, tha trước thời hạn 26 tháng.

Tranh thủ thời gian đi và về trong ngày, tôi, chị Dương Thị Tân và Đinh Phương Thảo (con gái Thầy Đinh Đăng Định) từ Sài Gòn lên xe về làng Hòa Hảo viếng thăm ông. Đoạn đường từ Chợ Mới-An Giang đến nhà chú Tính phải qua cái phà, CTNLT Võ Văn Bửu cùng với Bảo và Thủ đã chở chúng tôi đi trong cơn mưa tầm tả.

Hội CTNLT và Hội PNNQ biếu tặng ông mỗi phần quà 3 triệu đồng.

CTNLT Phạm Bá Hải.

Bạn bè thăm hỏi CTNLT Lê VănTính