Ngài Chủ tịch Cộng đồng Âu châu Barroso trả lời Thư ngỏ của Hội CTNLT

Nhân chuyến viếng thăm VN hai ngày 25-26/8/2014 của Ngài Barroso, Hội CTNLT đã gửi ông láThư ngỏ trình bày tình hình vi phạm nhân quyền VN trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa EU và VN đang đi đến hồi kết của Hiệp ước thương mại tự do (FTA) .

EUCTNLT | 6/9/2014
Bản dịch của Trang Thiên Long (DTD)
Nhân chuyến viếng thăm VN hai ngày 25-26/8/2014 của Ngài Barroso, Hội CTNLT đã gửi ông láThư ngỏ trình bày tình hình vi phạm nhân quyền VN trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa EU và VN đang đi đến hồi kết của Hiệp ước thương mại tự do (FTA) . 
 
Bà Tham tán chính trị Malard Delphine của văn phòng CĐ Âu châu Hà Nội đã chuyển tận tay đến Ngài Barroso. Dưới đây là nội dung lá thư trả lời của Chánh Văn phòng CĐ Âu châu theo sự chỉ đạo của Ngài Barroso.
Hội CTNLT VN.
 
***
Kính gửi Bs Nguyễn Đan Quế – Đồng Chủ tịch Hội CTNLT
 
Ngài Chủ tịch José Manuel Barroso đã yêu cầu tôi cám ơn ngài đã nhân danh Hội CTNLT gửi Thư ngỏ ngày 24/8/2014 đến ông ấy nhân chuyến viếng thăm VN. 
 
Thư ngỏ đã được chuyển đến bộ phận có trách nhiệm để xem xét các vấn đề mà Hội CTNLT đã nêu và sẽ thay mặt Ngài Chủ tịch nhanh chóng trả lời. Để biết thêm thông tin, tôi mạn phép đề nghị ngài liên lạc với ông Pierrer Vimont Tổng thư ký Ủy ban Đối ngoại EU (e-mail: Pierre.Vimont@eeas.europa.eui).
 
Trân trọng
Viviane d’Udekem d’Acoz
Trưởng Phòng Thư tín,
Chánh Văn phòng CĐ Âu Châu.
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel – Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. Office: Beri. 7/184. Telephone: direct line (32-2) 2961919. Fax: (32-2) 2964335.
EU barrso1