Những bài học trong chốn lao tù

June 13, 2014 CTNLT 0

CTNLT | 13/06/2014 Ra khỏi nhà tù Cộng sản được hơn một năm nay; bận rộn với cuộc sống gia đình nên tôi cũng không có thời gian để viết lại những câu chuyện mà […]