Bác sĩ Nguyễn Đan Quế – Nhận định về tình hình đấu tranh trong nước hiện nay

Trương Minh Đức
DLB | 18/04/2014

Chào bác sĩ Nguyễn Đan Quế, xin được hỏi ý kiến của bác sĩ về phong trào đấu tranh dân chủ hiện nayở trong nước. Hiện nay càng ngày càng xuất hiện nhiều hội đoàn, tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, xã hội dân sự, song phương đó bác sĩ cũng xuất hiện nhiều nơi cùng với các bạn trẻ đấu tranh. Vậy bác sĩ suy nghĩ gì về phong trào đấu tranh hiện này cũng như sắp tới?