Đợt thả tù ở Việt Nam gây chú ý trong truyền thông quốc tế

Hội Ân xá Quốc Tế nhận định rằng việc Hà Nội trả tự do sớm cho nhiều tù nhân lương tâm là đáng hoan nghênh, tuy nhiên nêu bật tình cảnh của ít nhất 70 người khác vẫn còn bị giam cầm.
Hội Ân xá Quốc Tế nhận định rằng việc Hà Nội trả tự do sớm cho nhiều tù nhân lương tâm là đáng hoan nghênh, tuy nhiên nêu bật tình cảnh của ít nhất 70 người khác vẫn còn bị giam cầm.
Hội Ân xá Quốc Tế nhận định rằng việc Hà Nội trả tự do sớm cho nhiều tù nhân lương tâm là đáng hoan nghênh, tuy nhiên nêu bật tình cảnh của ít nhất 70 người khác vẫn còn bị giam cầm.