Thư Ủng Hộ Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam

Nhân ngày 8 tháng 3 năm 2014, kỷ niệm 39 năm ngày Phụ nữ Nhân quyền của Liên Hiêp Quốc, chúng tôi kính gởi lời chào mừng, và ủng hộ Tuyên Cáo ngày 25 tháng 11 năm 2013 của quý Hội.

 

 

 

 

PV.PNNQ | 13/3/2014Thư-Ủng-Hộ-Hội-Phụ-Nữ-Nhân-Quyền-Việt-Nam-1

 

Thư-Ủng-Hộ-Hội-Phụ-Nữ-Nhân-Quyền-Việt-Nam-2

 

Vancouver, BC, Canada Ngày 8 Tháng 3 Năm 2014.

 

Thư Ủng Hộ Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam

 

Kính gởi:  Ban Quản Trị Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam

Kính thưa quý vị,

Nhân ngày 8 tháng 3 năm 2014, kỷ niệm 39 năm ngày Phụ nữ Nhân quyền của Liên Hiêp Quốc, chúng tôi kính gởi lời chào mừng, và ủng hộ Tuyên Cáo ngày 25 tháng 11 năm 2013 của quý Hội.

Tuyên Cáo thành lập quý Hội đáp ứng nguyện vọng của nhu cầu khẩn thiết nhằm giảm bớt để đi đến chấm dứt tình trạng áp bức đày đọa ngày càng gia tăng trên người phụ nữ tại quê nhà. Người phụ nữ Việt Nam đang chịu những sự áp bức, đánh đập trong gia đình và ngoài xã hội, ngay cả bởi chính hệ thống công an của cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Trong lịch sữ Việt Nam chưa bao giờ phụ nữ phải đi ra ngoài làm nô lệ, kể cả nô lệ tình dục, dưới dạng xuất khẩu lao động một cách có hệ thống và qui mô như hiện nay. Nhân phẩm phụ nữ Việt Nam đã bị chế độ Cộng sản Việt Nam chà đạp đến tận cùng.

Tích cực phổ biến nữ quyền để nâng cao nhận thức của phụ nữ Việt Nam cũng chính là một trong những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công cuộc dân chủ hóa đất nước để Việt Nam có thể sánh vai với các nước tiến bộ trên Thế giới.

Kính chúc quý Hội thành công và nhiều may mắn trong công cuộc kiến tạo một xã hội Việt Nam mới tôn trọng nhân quyền, và mãi là những đóa hoa nổi bật trong mùa xuân dân chủ  tự do đang đến với quê hương Việt Nam.

 

Trân trọng

T/M Hội Đồng Quản Trị

 

Mai Phú Hưng

Chủ tịch